Predavanja

Pretraga po nazivu: Kategorija:

Naziv Sažetak Datum postavljanja
Ocena pouzdanosti sistema internih kontrola
Jedan od centralnih segmenata procesa revizije je razmatranje klijentovog sistema internih kontrola i procena kontrolnog rizika.
25-03-2020
Platon i Aristotel o mimezisu
Predavanje je namenjeno studentima medijskih studija. Cilj predmeta je osposobljavanje studenata da samostalno promišljaju estetičke i poietičke teme. Nakon kursa Estetika studenti su upoznati sa ključnim estetičkim učenjima od antičkog do savremenog doba. Predmet obuhvata Platonovu, Aristotelovu, Kantovu, Šilerovu, Hegelovu, Ničeovu i Hartmanovu estetičku koncepciju.
07-04-2020
Platonovo shvatanje umetnosti
Predavanje je namenjeno studentima medijskih studija. Cilj predmeta je osposobljavanje studenata da samostalno promišljaju estetičke i poietičke teme. Nakon kursa Estetika studenti su upoznati sa ključnim estetičkim učenjima od antičkog do savremenog doba. Predmet obuhvata Platonovu, Aristotelovu, Kantovu, Šilerovu, Hegelovu, Ničeovu i Hartmanovu estetičku koncepciju.
28-03-2020
Pojam umetnosti u Ničeovoj filozofiji
Predavanje je namenjeno studentima medijskih studija. Cilj predmeta je osposobljavanje studenata da samostalno promišljaju estetičke i poietičke teme. Nakon kursa Estetika studenti su upoznati sa ključnim estetičkim učenjima od antičkog do savremenog doba. Predmet obuhvata Platonovu, Aristotelovu, Kantovu, Šilerovu, Hegelovu, Ničeovu i Hartmanovu estetičku koncepciju.
13-05-2020
Poluprovodnici
Prikaz osnovnih karakteristika poluprovodnika
25-10-2019

Strana 9 od 18