CABUNS


ASP.NET
Speech

 

Dobro došli na sajt centralne audio-biblioteke Univerziteta u Novom Sadu (CABUNS).
Cilj projekta je unapređenje obrazovanja primenom inovativnih resursa zasnovanih na automatskoj sintezi govora na osnovu teksta i savremenim informaciono-komunikacionim tehnologijama. CABUNS je realizovan kao centralizovani tehnički sistem koji omogućava pristup audio-izdanjima knjiga i predavanja, u formatu prikladnom za različite uređaje.

FTN

 

Fakultet tehničkih nauka je jedna od najvećih i najprestižnijih visokoobrazovnih institucija u regionu. Sinteza govora za srpski jezik na kojoj se zasniva CABUNS delo je istraživača FTN, odnosno, Katedre za telekomunikacije i obradu signala. Tehnologija sinteze govora izučava se u okviru modula Informaciono-komunikacione tehnologije i obrada signala na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije.

UNS

 

Univerzitet u Novom Sadu je sa više od 50.000 studenata i 5.000 zaposlenih jedno od najvećih naučnih i obrazovnih središta u Centralnoj Evropi. Spada u red takozvanih kompletnih ili sveobuhvatnih univerziteta, koji su karakteristični po tome što pokrivaju skoro sve oblasti nauke i visokog obrazovanja