Predmeti

Fakultet Predmet
Fakultet tehničkih nauka Govorne tehnologije
Fakultet tehničkih nauka Digitalna obrada signala
Fakultet tehničkih nauka Razvojni alati u telekomunikacijama i obradi signala 1
Fakultet tehničkih nauka Digitalni filtri
Fakultet tehničkih nauka Akustika i audiotehnika
Ekonomski fakultet Revizija
Fakultet tehničkih nauka DOS
Prirodno-matematički fakultet Matematika
Prirodno-matematički fakultet Makroekonomija
Partneri sa BENEFIT projekta Osnovi elektronike (UNITZ)
Fakultet tehničkih nauka Softver telekomunikacionih sistema
Fakultet tehničkih nauka Analiza procesa i podataka na mrežama
Fakultet tehničkih nauka Kompjuterska vizija
Prirodno-matematički fakultet Hemija 2
Filozofski fakultet Uvod u filozofiju 2
Filozofski fakultet Savremena filozofija 2
Ekonomski fakultet Računovodstvo
Ekonomski fakultet Međunarodno bankarstvo
Filozofski fakultet Estetika 2
Ekonomski fakultet Interna revizija
Filozofski fakultet Estetika
Ekonomski fakultet Engleski jezik 2
Ekonomski fakultet Ekonomika i politika agrarnog razvoja
Ekonomski fakultet Upravljačko računovodstvo
Fakultet tehničkih nauka Bežične senzorske mreže
Fakultet tehničkih nauka Promo
Poljoprivredni fakultet Precizna poljoprivreda