Predavači

Prezime Ime Predmet Fakultet
Bajović Dragana Analiza procesa i podataka na mrežama
Bežične senzorske mreže
Fakultet tehničkih nauka
Fakultet tehničkih nauka
Bojović Živko Softver telekomunikacionih sistema
Fakultet tehničkih nauka
Brkljač Branko Kompjuterska vizija
Fakultet tehničkih nauka
Delić Vlado Govorne tehnologije
Digitalna obrada signala
Akustika i audiotehnika
DOS
Fakultet tehničkih nauka
Fakultet tehničkih nauka
Fakultet tehničkih nauka
Fakultet tehničkih nauka
Djaković Sekulić Tatjana Hemija 2
Prirodno-matematički fakultet
Drinčić Dragan Akustika i audiotehnika
Fakultet tehničkih nauka
Jakovljević Nikša Govorne tehnologije
Digitalna obrada signala
DOS
Fakultet tehničkih nauka
Fakultet tehničkih nauka
Fakultet tehničkih nauka
Jakšić Dejan Revizija
Ekonomski fakultet
Kostić Marko Precizna poljoprivreda
Poljoprivredni fakultet
Matkovski Bojan Ekonomika i politika agrarnog razvoja
Ekonomski fakultet
Medved Ivana Upravljačko računovodstvo
Ekonomski fakultet
Mijić Kristina Računovodstvo
Interna revizija
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Milenković Ivan Međunarodno bankarstvo
Ekonomski fakultet
Mišković Dragiša Govorne tehnologije
Razvojni alati u telekomunikacijama i obradi signala 1
Fakultet tehničkih nauka
Fakultet tehničkih nauka
Mujčić Aljo Osnovi elektronike (UNITZ)
Partneri sa BENEFIT projekta
Rajković Marica Estetika 2
Estetika
Filozofski fakultet
Filozofski fakultet
Sečujski Milan Digitalni filtri
Fakultet tehničkih nauka
Tatalović Nikola Uvod u filozofiju 2
Savremena filozofija 2
Filozofski fakultet
Filozofski fakultet
Vidaković Mirna Engleski jezik 2
Ekonomski fakultet