Predavanja

Pretraga po nazivu: Kategorija:

Naziv Sažetak Datum postavljanja
Fizička akustika
U okviru ovog poglavlja se definišu fizičke veličine koje su relevantne za nastajanje, prostiranje i prijem zvučnih talasa
20-12-2018
Akustika prostorija
U ovom poglavlju se govori o akustičkim parametrima relevantnim a prostorije različite namene. Tako je prvo objašnjena priroda zvučnog polja u prostoriji, a zatim definisani apsorpcija i vreme reverberacije prostorije kao i intenitet zvuka u prostoriji.
20-12-2018
Fiziološka i psihološka akustika
U ovoj glavi ćemo se upoznati sa osnovnim aspektima vezanim za čovekove mehanizme prijema i generisanja zvuka, koji su osnova govorne komunikacije
20-12-2018
Buka
Prvi deo ovoga poglavlja bavi se definisanjem različitih tipova buke i opisom njenih izvora. Zatim su definisani deskriptori buke i načini njihovog merenja. U drugom delu poglavlja govori se o štetnim dejstvima buke na čoveka i definišu objektivni kriterijumi za procenu ovih dejstava. Na kraju su objašnjeni načini širenja buke i načini odbrane od njenog štetnog delovanja.
20-12-2018
Akustika - analogije
U ovom poglavlju su prvo definisani elementi akustičkih (akustička kapacitivnost, induktivnost i otpornost) i mehaničkih (mehanička kapacitivnost, induktivnost i otpornost) sistema i objašnjena analogija između pojedinih akustičkih, mehaničkih i električnih veličina. Drugi deo poglavlja je posvećen prikazivanju pojedinih akustičkih i mehaničkih sistema preko ekvivalentnih električnih šema. Posebna pažnja je posvećenja prikazivanju međusobnih sprega ovih sistema preko ekvivalentnih električnih četvoropola.
20-12-2018

Strana 1 od 18