Predavanja

Pretraga po nazivu: Kategorija:

Naziv Sažetak Datum postavljanja
Završna revizija
Pre konačnog izdavanja revizorskog izveštaja revizor treba da sprovede dodatne postupke kako bi finalizovao testiranje, prikupio dodatne dokaze, analizirao ih i formirao mišljenje.
06-05-2020
Uticaj informacionih i telekomunikacionih tehnologija na proces revizije
U ovoj prezentaciji prikazan je uticaj koji savremene informacione i telekomunikacione tehnologije imaju na proces revizije finansijskih izveštaja - u smislu predmeta ispitivanja revizije i u smislu primene kompjuterski podržanih tehnika i alata od strane revizora.
31-03-2020
Upravljanje rizikom i upravljanje usklađenošću poslovanja
Studenti se upoznaju konceptima integrisanog upravjlanja rizicima organizacije i upravljanja usklađenošću poslovanja, kao i sa ulogom interne revizije u ovim procesima.
28-03-2020
Upravljanje aktivnošću interne revizije, upravljanje angažovanjem
Studenti se upoznaju fazama upravljanja aktivnošću interne revizije i upravljanjem na nivou pojedinačnog revizijskog angažmana.
05-05-2020
Trijada gvožđa
Gvožđe, kobalt i nikl su elementi četvrte periode, ali različitih grupa (8, 9. i 10). Ono što izdvaja ova tri elementa od ostalih elemenata Periodnog sistema je feromagnetizam. Feromagnetizam je naročito izražen kod gvožđa. Ova tri elementa pokazuju veliku međusobnu sličnost u pogledu hemijskog ponašanja, zbog čega se proučavaju zajedno pod nazivom trijada gvožđa. Najreaktivnije je gvožđe.
14-04-2020

Strana 1 od 18