Predavanja

Pretraga po nazivu: Kategorija:

Naziv Sažetak Datum postavljanja
Hegelova estetika i nemački idealizam
Predavanje je namenjeno studentima filozofije i komparativne književnosti. Cilj predmeta je osposobljavanje studenata da samostalno promišljaju estetičke i poietičke teme. Nakon kursa Estetika 2 studenti su upoznati sa ključnim estetičkim učenjima od 19. veka do savremenog doba. Predmet obuhvata Hegelovu, Ničeovu, Hartmanovu i Sartrovu estetičku koncepciju.
26-03-2020
Hegelovo određenje lepog
Predavanje je namenjeno studentima filozofije i komparativne književnosti. Cilj predmeta je osposobljavanje studenata da samostalno promišljaju estetičke i poietičke teme. Nakon kursa Estetika 2 studenti su upoznati sa ključnim estetičkim učenjima od 19. veka do savremenog doba. Predmet obuhvata Hegelovu, Ničeovu, Hartmanovu i Sartrovu estetičku koncepciju.
12-04-2020
Hegelovo razumevanje umetnosti
Predavanje je namenjeno studentima medijskih studija. Cilj predmeta je osposobljavanje studenata da samostalno promišljaju estetičke i poietičke teme. Nakon kursa Estetika studenti su upoznati sa ključnim estetičkim učenjima od antičkog do savremenog doba. Predmet obuhvata Platonovu, Aristotelovu, Kantovu, Šilerovu, Hegelovu, Ničeovu i Hartmanovu estetičku koncepciju.
05-05-2020
Informisanje za potrebe donošenja poslovnih odluka
Studenti će steći specifična teorijska i praktična znanja za primenu upravljačkih koncepata i tehnika za obezbeđivanje računovodstvene informacione podrške u upravljanju troškovima, kvalitetom, vremenom i inovacijama, za potrebe formiranje prodajnih cena, za donošenje poslovno-finansijskih odluka i za upravljanje užim organizacionim i upravljačkim delovima preduzeća.
15-04-2020
Kant - sud ukusa i genije
Predavanje je namenjeno studentima medijskih studija. Cilj predmeta je osposobljavanje studenata da samostalno promišljaju estetičke i poietičke teme. Nakon kursa Estetika studenti su upoznati sa ključnim estetičkim učenjima od antičkog do savremenog doba. Predmet obuhvata Platonovu, Aristotelovu, Kantovu, Šilerovu, Hegelovu, Ničeovu i Hartmanovu estetičku koncepciju.
23-04-2020

Strana 6 od 18