Predavanja

Pretraga po nazivu: Kategorija:

Naziv Sažetak Datum postavljanja
Formiranje mreže i topologija
Po završetku lekcije, studenti će moći da: - objasne postupak formiranja bežične senzorske mreže u četiri faze - navedu vrste topologija koje se primenjuju u bežičnim senzorskim mrežama, i objasne njihove osnovne karakteristike - navedu primere tehnologija i primere primena za svaku od posmatranih topologija
29-05-2020
Grupacija svetske banke
Ishod predmeta je ovladavanje pojmovima i kategorijama iz oblasti međunarodnog bankarstva i osposobljavanje studenata za samostalna istraživanja u pomenutoj oblasti, a sve u cilju pružanja podrške u procesima donošenja ekonomskih odluka i razumevanja aktuelnog međunarodnog finansijskog tržišta.
24-03-2020
Hegel - kritičke interpretacije i uticaj na savremenu estetiku
Predavanje je namenjeno studentima filozofije i komparativne književnosti. Cilj predmeta je osposobljavanje studenata da samostalno promišljaju estetičke i poietičke teme. Nakon kursa Estetika 2 studenti su upoznati sa ključnim estetičkim učenjima od 19. veka do savremenog doba. Predmet obuhvata Hegelovu, Ničeovu, Hartmanovu i Sartrovu estetičku koncepciju.
11-05-2020
Hegel i razumevanje umetnosti
Predavanje je namenjeno studentima filozofije i komparativne književnosti. Cilj predmeta je osposobljavanje studenata da samostalno promišljaju estetičke i poietičke teme. Nakon kursa Estetika 2 studenti su upoznati sa ključnim estetičkim učenjima od 19. veka do savremenog doba. Predmet obuhvata Hegelovu, Ničeovu, Hartmanovu i Sartrovu estetičku koncepciju.
02-04-2020
Hegel, Hartman i angažovana umetnost
Predavanje je namenjeno studentima medijskih studija. Cilj predmeta je osposobljavanje studenata da samostalno promišljaju estetičke i poietičke teme. Nakon kursa Estetika studenti su upoznati sa ključnim estetičkim učenjima od antičkog do savremenog doba. Predmet obuhvata Platonovu, Aristotelovu, Kantovu, Šilerovu, Hegelovu, Ničeovu i Hartmanovu estetičku koncepciju.
13-05-2020

Strana 5 od 18