Predavanja

Pretraga po nazivu: Kategorija:

Naziv Sažetak Datum postavljanja
Akustika - analogije
U ovom poglavlju su prvo definisani elementi akustičkih (akustička kapacitivnost, induktivnost i otpornost) i mehaničkih (mehanička kapacitivnost, induktivnost i otpornost) sistema i objašnjena analogija između pojedinih akustičkih, mehaničkih i električnih veličina. Drugi deo poglavlja je posvećen prikazivanju pojedinih akustičkih i mehaničkih sistema preko ekvivalentnih električnih šema. Posebna pažnja je posvećenja prikazivanju međusobnih sprega ovih sistema preko ekvivalentnih električnih četvoropola.
20-12-2018
Akustika prostorija
U ovom poglavlju se govori o akustičkim parametrima relevantnim a prostorije različite namene. Tako je prvo objašnjena priroda zvučnog polja u prostoriji, a zatim definisani apsorpcija i vreme reverberacije prostorije kao i intenitet zvuka u prostoriji.
20-12-2018
Bežični prenos i multihop transmisija
Po završetku lekcije, studenti će moći da: - objasne pojmovno, kao i odgovarajućim formulama osnovne aspekte bežičnog prenosa, - navedu značaj multihop prenosa i opišu postupak izbora optimalnog broja repetitora, - objasne strukturu i osnovne režime rada radio modula, kao i da navedu osnovne parametre ovog modula.
29-05-2020
Buka
Prvi deo ovoga poglavlja bavi se definisanjem različitih tipova buke i opisom njenih izvora. Zatim su definisani deskriptori buke i načini njihovog merenja. U drugom delu poglavlja govori se o štetnim dejstvima buke na čoveka i definišu objektivni kriterijumi za procenu ovih dejstava. Na kraju su objašnjeni načini širenja buke i načini odbrane od njenog štetnog delovanja.
20-12-2018
CABUNS - rad za Trend
Rad na konferenciji Trend
11-02-2019

Strana 3 od 18