Predavanja

Pretraga po nazivu: Kategorija:

Naziv Sažetak Datum postavljanja
Ponderisani pretvarači
U okviru ovog predavanja su objašnjene karakteristike ponderisanih pretvarača i akceptora kao i njuhova uloga u sistemima za prepoznavanje govora.
08-02-2019
Poslovne promene u vezi sa robom
Studenti se upoznaju sa računovodstvenim pravilima evidentiranja robe, a posebno poslovnih promena u vezi nabavke robe, promene cene robe, internog kretanja robe, prodaje robe i utvrđivanja rezultata poslovanja sa robom.
21-03-2020
Postupak revizije
U prezentaciji su hronološki predstavljene osnovne faze i aktivnosti u okviru jednog revizijskog angažmana.
20-03-2020
Pozicija umetnosti u Ničeovoj filozofiji
Predavanje je namenjeno studentima filozofije i komparativne književnosti. Cilj predmeta je osposobljavanje studenata da samostalno promišljaju estetičke i poietičke teme. Nakon kursa Estetika 2 studenti su upoznati sa ključnim estetičkim učenjima od 19. veka do savremenog doba. Predmet obuhvata Hegelovu, Ničeovu, Hartmanovu i Sartrovu estetičku koncepciju.
05-05-2020
PPT-Mikrofoni 03 Elektro-akustičke karakteristike mikrofona
Studenti upoznaju elektro-akustičke karakteristike koje se pojavljuju u katalozima mikrofona i služe za pravilan izbor, priključenje i postavku mikrofona.
11-02-2019

Strana 10 od 18