Predavanja

Pretraga po nazivu: Kategorija:

Naziv Sažetak Datum postavljanja
Postupak revizije
U prezentaciji su hronološki predstavljene osnovne faze i aktivnosti u okviru jednog revizijskog angažmana.
20-03-2020
Poslovne promene u vezi sa robom
Studenti se upoznaju sa računovodstvenim pravilima evidentiranja robe, a posebno poslovnih promena u vezi nabavke robe, promene cene robe, internog kretanja robe, prodaje robe i utvrđivanja rezultata poslovanja sa robom.
21-03-2020
Ponderisani pretvarači
U okviru ovog predavanja su objašnjene karakteristike ponderisanih pretvarača i akceptora kao i njuhova uloga u sistemima za prepoznavanje govora.
08-02-2019
Poluprovodnici
Prikaz osnovnih karakteristika poluprovodnika
25-10-2019
Pojam umetnosti u Ničeovoj filozofiji
Predavanje je namenjeno studentima medijskih studija. Cilj predmeta je osposobljavanje studenata da samostalno promišljaju estetičke i poietičke teme. Nakon kursa Estetika studenti su upoznati sa ključnim estetičkim učenjima od antičkog do savremenog doba. Predmet obuhvata Platonovu, Aristotelovu, Kantovu, Šilerovu, Hegelovu, Ničeovu i Hartmanovu estetičku koncepciju.
13-05-2020

Strana 9 od 18