Predavanja

Pretraga po nazivu: Kategorija:

Naziv Sažetak Datum postavljanja
Predzaključna knjiženja, zaključni list, otvaranje i zaključak računa stanja i uspeha
Studenti se upoznaju u prvom redu sa pravilima računovodstvenog evidentiranja predzaključnih knjiženja. Dalje, studenti stiču znanje o izradi zaključnog lista kao osnove za izradu finansijskog izveštaja. Takođe, u studenti stiču znanje o otvaranju i zaključku računa stanja i uspeha preduzeća.
23-03-2020
Predavanje - zvučni pritisak i intenzitet
Cilj ove nastavne jedinice je da upozna studente sa zvučnim pritiskom i intenzitetom zvuka, kao i da uvede pojmove frekvencije, talasne dužine i brzine zvuka
13-03-2019
Predavanje - stojeći talas
Cilj ove nastavne jedinice je da studenti upoznaju stojeće talase i na osnovu njih objasne određene efekte u prostiranju i percepciji zvuka. Takođe, objašnjen je Doplerov efekat i njegove primene
13-03-2019
Predavanje - karakteristike zvuka
U okviru ovog predavanja razjašnjene su fizičke karakteristike nastanka i prostiranja zvuka.
13-03-2019
Predavanje - frekvencijska predstava i prostiranje zvuka
Cilj ove nastavne jedinice je da objasni frekvencijsku predstavu audio signala, tj. da pokaže kako se audio-signal prikazuje u zavisnosti od frekvencije.
13-03-2019

Strana 5 od 18