Predavanja

Pretraga po nazivu: Kategorija:

Naziv Sažetak Datum postavljanja
Računovodstvo odlučivanja
U ovoj nastavnoj jedinici proučava se računovodstvo odlučivanja, odnosno, računovodstvo diferencijalnih vrednosti, koje kao deo upravljačkog računovodstva obezbeđuje informacionu osnovu procesu donošenja poslovnih odluka.
04-05-2020
Primena uzoraka u reviziji
Primena uzoraka u reviziji predstavlja jednu od glavnih tehnika koja omogućuje revizoru da u ograničenim vremenskim okvirima formira mišljenje koje korespondira sa kvalitetom finansijskih izveštaja.
07-04-2020
Prezentacija smera za informaciono-komunikacione tehnologije i obradu signala
09-06-2020
Prevare i interna revizija
Studenti se upoznaju prevarama karakterističnih sa aspekta finansijskih prevara u organizaciji kao i sa ulogom i odgovornosti interne revizije u prevenciji i detekciji pravara.
05-05-2020
Prelomna tačka kao inf. osnova poslovnom odlučivanju
U ovoj nastavnoj jedinici, studenti kroz praktične primere savladavaju definisanje i obračun prelomne tačke, kontribucioni bilans uspeha, ostvarivanje margine sigurnosti i željenog profita.
30-04-2020

Strana 4 od 18