Predavanja

Pretraga po nazivu: Kategorija:

Naziv Sažetak Datum postavljanja
Rezultat poslovanja
Studenti se upoznaju metodima utvrđivanja rezultata poslovanja proizvodnih i trgovinskih preduzeća.
23-03-2020
Revizijski rizik
Savremeni reviziju karakteriše nemogućnost da se revizor uveri u sva salda i transakcije koje su se desile u nekom periodu. Zbog toga se izbor aktivnosti revizije zasniva na detektovanju rizičnih područja kojima se posvećuje povećana pažnja.
20-03-2020
Revizijski dokazi
Kroz ovu prezentaciju prikazana je problematika prikupljanja dokaznog materijala u procesu revizije. Adekvatni dokazi su ključni za kvalitet procesa reviziije.
20-03-2020
Revizija pozicija finansijskog izveštaja
Važan deo procesa suštinskog testiranja je provera ispravnosti knjiženja po bilansnim pozicijama. Svaka bilansna pozicija ima određene specifičnosti koje utiču na revizijske postupke .
14-04-2020
Radni papiri revizije
Kreiranje radnih papira revizije predstavlja važan deo svakog revizijskog angažmana. Radni papiri su osnov za adekvatno sprovođenje revizije, kao i za dokazivanje kvaliteta sprovedene revizije u slučaju sudskog spora ili kontrole kvaliteta.
20-03-2020

Strana 3 od 18