Predavanja

Pretraga po nazivu: Kategorija:

Naziv Sažetak Datum postavljanja
12. grupa Periodnog sistema elemenata
Metali 12. grupe, cink, kadmijum i živa, su poslednji u nizu d-elemenata kod kojih se završava popunjavanje odgovarajućih d-orbitala elektronima. Pošto su im potpuno popunjene elektronima i d- i s-orbitale, imaju znatno niže temperature topljenja i ključanja od ostalih d-metala, a živa je jedini metal koji je tečan na sobnoj temperaturi. U hemijskom pogledu, cink je amfoteran, a kadmijum i živa su isključivo bazni.
22-04-2020
11. grupa Periodnog sistema elemenata
Elementi 11. grupe su bakar, srebro i zlato. Osnovna karakteristika elemenata ove grupe je njihova mala reaktivnost. Reaktivnost opada u grupi od bakra ka zlatu. Ovi elementi se zbog male reaktivnosti mogu naći u prirodi u elementarnom stanju u veoma malim količinama, zbog čega im je cena visoka. Pošto su slabo reaktivni i skupi, elementi 11. grupe se nazivaju plemeniti metali.
17-04-2020
1. i 2. grupa elemenata PSE
Alkalni i zemnoalkalni metali predstavljaju dve grupe veoma sličnih elemenata. Sličnost se ogleda ne samo u pogledu fizičkih svojstava, već i u hemijskom ponašanju. Sa hemijske tačke gledišta ovi elementi su izraziti metali. Svi pokazuju bazna svojstva, izuzev berilijuma koji je amfoteran.
01-04-2020

Strana 18 od 18