Predavanja

Pretraga po nazivu: Kategorija:

Naziv Sažetak Datum postavljanja
Platonovo shvatanje umetnosti
Predavanje je namenjeno studentima medijskih studija. Cilj predmeta je osposobljavanje studenata da samostalno promišljaju estetičke i poietičke teme. Nakon kursa Estetika studenti su upoznati sa ključnim estetičkim učenjima od antičkog do savremenog doba. Predmet obuhvata Platonovu, Aristotelovu, Kantovu, Šilerovu, Hegelovu, Ničeovu i Hartmanovu estetičku koncepciju.
28-03-2020
Platon i Aristotel o mimezisu
Predavanje je namenjeno studentima medijskih studija. Cilj predmeta je osposobljavanje studenata da samostalno promišljaju estetičke i poietičke teme. Nakon kursa Estetika studenti su upoznati sa ključnim estetičkim učenjima od antičkog do savremenog doba. Predmet obuhvata Platonovu, Aristotelovu, Kantovu, Šilerovu, Hegelovu, Ničeovu i Hartmanovu estetičku koncepciju.
07-04-2020
Ocena pouzdanosti sistema internih kontrola
Jedan od centralnih segmenata procesa revizije je razmatranje klijentovog sistema internih kontrola i procena kontrolnog rizika.
25-03-2020
Novi pristupi obračunu i upravljanju troškovima
Ova nastavna jedinica proučava osnovne karakteristike i informativne mogućnosti savremenih sistema obračuna troškova koji unapređuju postignute efekte obračuna troškova, što se odražava na unapređenje informativnih mogućnosti poslovnog odlučivanja ali i finansijskog izveštavanja.
06-05-2020
Nabavka i otuđenje stalne imovine
Studenti se upoznaju sa vrstama stalne imovine, računovodstvenim pravilima početnog i nakndadnog priznavanja stalne imovine, kao i pravilima knjigovodstvenog obuhvatanja poslovnih promena specifičnim za pojedine vrste stalne imovine.
21-03-2020

Strana 10 od 18