Fakulteti

Naziv Predmeti
Ekonomski fakultet Revizija
Računovodstvo
Međunarodno bankarstvo
Interna revizija
Engleski jezik 2
Ekonomika i politika agrarnog razvoja
Upravljačko računovodstvo
Fakultet tehničkih nauka Govorne tehnologije
Digitalna obrada signala
Razvojni alati u telekomunikacijama i obradi signala 1
Digitalni filtri
Akustika i audiotehnika
DOS
Softver telekomunikacionih sistema
Analiza procesa i podataka na mrežama
Kompjuterska vizija
Bežične senzorske mreže
Promo
Filozofski fakultet Uvod u filozofiju 2
Savremena filozofija 2
Estetika 2
Estetika
Partneri sa BENEFIT projekta Osnovi elektronike (UNITZ)
Poljoprivredni fakultet Precizna poljoprivreda
Prirodno-matematički fakultet Matematika
Makroekonomija
Hemija 2

Predmeti sa ovog fakulteta

Naziv Broj predavanja Fakultet
Precizna poljoprivreda 12 Poljoprivredni fakultet

Predavanja

Naziv Datum postavljanja
Precizna poljoprivreda - Uvod 16-06-2022
Precizna poljoprivreda - Geopozicioniranje 16-06-2022
Precizna poljoprivreda - Detektori 16-06-2022
Precizna poljoprivreda - Senzori I 17-06-2022
Precizna poljoprivreda - Senzori II 17-06-2022
Precizna poljoprivreda - Senzori III 17-06-2022
Precizna poljoprivreda - ISOBUS 17-06-2022
Precizna poljoprivreda - Obrada zemljišta 17-06-2022
Precizna poljoprivreda - Primena herbicida 17-06-2022
Precizna poljoprivreda - Rad sa podacima 17-06-2022
Precizna poljoprivreda - Rečnik 17-06-2022
Precizna poljoprivreda - Primena fungicida 17-06-2022