Fakulteti

Naziv Predmeti
Ekonomski fakultet Revizija
Računovodstvo
Međunarodno bankarstvo
Interna revizija
Engleski jezik 2
Ekonomika i politika agrarnog razvoja
Upravljačko računovodstvo
Fakultet tehničkih nauka Govorne tehnologije
Digitalna obrada signala
Razvojni alati u telekomunikacijama i obradi signala 1
Digitalni filtri
Akustika i audiotehnika
DOS
Softver telekomunikacionih sistema
Analiza procesa i podataka na mrežama
Kompjuterska vizija
Bežične senzorske mreže
Promo
Filozofski fakultet Uvod u filozofiju 2
Savremena filozofija 2
Estetika 2
Estetika
Partneri sa BENEFIT projekta Osnovi elektronike (UNITZ)
Poljoprivredni fakultet Precizna poljoprivreda
Prirodno-matematički fakultet Matematika
Makroekonomija
Hemija 2

Predmeti sa ovog fakulteta

Naziv Broj predavanja Fakultet
Revizija 10 Ekonomski fakultet
Računovodstvo 4 Ekonomski fakultet
Međunarodno bankarstvo 4 Ekonomski fakultet
Interna revizija 6 Ekonomski fakultet
Engleski jezik 2 1 Ekonomski fakultet
Ekonomika i politika agrarnog razvoja 4 Ekonomski fakultet
Upravljačko računovodstvo 5 Ekonomski fakultet

Predavanja

Naziv Datum postavljanja
Revizijski dokazi 20-03-2020
Revizijski rizik 20-03-2020
Radni papiri revizije 20-03-2020
Postupak revizije 20-03-2020
Materijalnost u reviziji 23-03-2020
Ocena pouzdanosti sistema internih kontrola 25-03-2020
Uticaj informacionih i telekomunikacionih tehnologija na proces revizije 31-03-2020
Primena uzoraka u reviziji 07-04-2020
Revizija pozicija finansijskog izveštaja 14-04-2020
Završna revizija 06-05-2020