Fakulteti

Naziv Predmeti
Ekonomski fakultet Revizija
Računovodstvo
Međunarodno bankarstvo
Interna revizija
Engleski jezik 2
Ekonomika i politika agrarnog razvoja
Upravljačko računovodstvo
Fakultet tehničkih nauka Govorne tehnologije
Digitalna obrada signala
Razvojni alati u telekomunikacijama i obradi signala 1
Digitalni filtri
Akustika i audiotehnika
DOS
Softver telekomunikacionih sistema
Analiza procesa i podataka na mrežama
Kompjuterska vizija
Bežične senzorske mreže
Promo
Filozofski fakultet Uvod u filozofiju 2
Savremena filozofija 2
Estetika 2
Estetika
Partneri sa BENEFIT projekta Osnovi elektronike (UNITZ)
Poljoprivredni fakultet Precizna poljoprivreda
Prirodno-matematički fakultet Matematika
Makroekonomija
Hemija 2

Predmeti sa ovog fakulteta

Naziv Broj predavanja Fakultet
Govorne tehnologije 2 Fakultet tehničkih nauka
Digitalna obrada signala 0 Fakultet tehničkih nauka
Razvojni alati u telekomunikacijama i obradi signala 1 0 Fakultet tehničkih nauka
Digitalni filtri 0 Fakultet tehničkih nauka
Akustika i audiotehnika 12 Fakultet tehničkih nauka
DOS 0 Fakultet tehničkih nauka
Softver telekomunikacionih sistema 1 Fakultet tehničkih nauka
Analiza procesa i podataka na mrežama 1 Fakultet tehničkih nauka
Kompjuterska vizija 1 Fakultet tehničkih nauka
Bežične senzorske mreže 4 Fakultet tehničkih nauka
Promo 1 Fakultet tehničkih nauka

Predavanja

Naziv Datum postavljanja
Komunikacije sa NAS storage sistemima 30-10-2019