Fakulteti

Naziv Predmeti
Ekonomski fakultet Revizija
Računovodstvo
Međunarodno bankarstvo
Interna revizija
Engleski jezik 2
Ekonomika i politika agrarnog razvoja
Upravljačko računovodstvo
Fakultet tehničkih nauka Govorne tehnologije
Digitalna obrada signala
Razvojni alati u telekomunikacijama i obradi signala 1
Digitalni filtri
Akustika i audiotehnika
DOS
Softver telekomunikacionih sistema
Analiza procesa i podataka na mrežama
Kompjuterska vizija
Bežične senzorske mreže
Promo
Filozofski fakultet Uvod u filozofiju 2
Savremena filozofija 2
Estetika 2
Estetika
Partneri sa BENEFIT projekta Osnovi elektronike (UNITZ)
Poljoprivredni fakultet Precizna poljoprivreda
Prirodno-matematički fakultet Matematika
Makroekonomija
Hemija 2

Predmeti sa ovog fakulteta

Naziv Broj predavanja Fakultet
Uvod u filozofiju 2 0 Filozofski fakultet
Savremena filozofija 2 0 Filozofski fakultet
Estetika 2 5 Filozofski fakultet
Estetika 7 Filozofski fakultet

Predavanja

Naziv Datum postavljanja
Platonovo shvatanje umetnosti 28-03-2020
Platon i Aristotel o mimezisu 07-04-2020
Kant - sud ukusa i genije 23-04-2020
Hegelovo razumevanje umetnosti 05-05-2020
Filozofski pojam igre 11-05-2020
Pojam umetnosti u Ničeovoj filozofiji 13-05-2020
Hegel, Hartman i angažovana umetnost 13-05-2020