Fakulteti

Naziv Predmeti
Ekonomski fakultet Revizija
Računovodstvo
Međunarodno bankarstvo
Interna revizija
Engleski jezik 2
Ekonomika i politika agrarnog razvoja
Upravljačko računovodstvo
Fakultet tehničkih nauka Govorne tehnologije
Digitalna obrada signala
Razvojni alati u telekomunikacijama i obradi signala 1
Digitalni filtri
Akustika i audiotehnika
DOS
Softver telekomunikacionih sistema
Analiza procesa i podataka na mrežama
Kompjuterska vizija
Bežične senzorske mreže
Promo
Filozofski fakultet Uvod u filozofiju 2
Savremena filozofija 2
Estetika 2
Estetika
Partneri sa BENEFIT projekta Osnovi elektronike (UNITZ)
Poljoprivredni fakultet Precizna poljoprivreda
Prirodno-matematički fakultet Matematika
Makroekonomija
Hemija 2

Predmeti sa ovog fakulteta

Naziv Broj predavanja Fakultet
Matematika 0 Prirodno-matematički fakultet
Makroekonomija 0 Prirodno-matematički fakultet
Hemija 2 7 Prirodno-matematički fakultet

Predavanja

Naziv Datum postavljanja
15. grupa fosfor, arsen, antimon i bizmut 19-03-2020
14. grupa Periodnog sistema elemenata 24-03-2020
1. i 2. grupa elemenata PSE 01-04-2020
Trijada gvožđa 14-04-2020
13. grupa (aluminijum), hrom (6. grupa) i mangan (7. grupa) 15-04-2020
11. grupa Periodnog sistema elemenata 17-04-2020
12. grupa Periodnog sistema elemenata 22-04-2020